postheadericon Misija

UAB „DAKSA" KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „DAKSA" MISIJA - nuolat tobulinti statybos darbų kokybę, laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, siekiant patenkinti užsakovo reikalavimus bei lūkesčius. Gerinti kokybę bei mažinti poveikį aplinkai mums padeda integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.


UAB ,DAKSA" vizija — būti pripažinta ir konkurencinga įmone Lietuvos statybų rinkoje,  operatyviai prisitaikančia prie nuolat besikeičiančių sąlygų, sėkmingai naudojančia pažangiausias technologijas. Statybas vykdyti mažinant atliekų kiekį bei poveikį aplinkai.


Šiam siekiui įgyvendinti stengsimės nukreipti visas bendrovės darbuotojų pastangas esminiam statybos darbų kokybės gerinimui visuose lygiuose ir visose darbo vietose.


Ši politika bus įgyvendinama siekiant aukščiau minėtų tikslų ir vadovaujantis šiais principais:

  • Prioritetas kokybei visose įmonės veiklos srityse,
  • Nuolatinis ryšys su užsakovais paslaugų kokybei gerinti,
  • Užsakymų operatyvus ir savalaikis vykdymas,
  • Progresyvių technologijų diegimas,
  • Kiekvieno darbuotojo atsakomybė už veiklos poveikį aplinkai,
  • Subrangovu ir tiekėjų informavimas apie aplinkosaugos tikslus bei reikalavimus.
  • Įmonės veiklai taikomų aplinkos apsaugos įstatymų ir norminių dokumentų reikalavimų vykdymas,
  • Numatytų procesų kokybės ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimas, naudojant skirtus tam reikalingus išteklius,
  • Nuolatinis visos bendrovės personalo tobulėjimas, komandinio darbo ugdymas,
  • Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio ISO 9001 ir ISO 14001 standarto reikalavimus, nuolatinis tobulinimas ir rezultatyvumo didinimas.


Direktorius Darius Kregždė
Tvirtinimo data: 2010 m. birželis 20 d.